فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397

چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه در راستای انتخاب نخبگان و ارج نهادن به علم اندوزان از تاریخ 97/07/10 لغایت 97/07/24 آغاز میگردد. لذا کلیه متقاضیان می توانند ضمن مطالعه دقیق آئین نامه و اصلاحیه آن بهمراه شیوه نامه با درج مستندات مورد نظر در بخشهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی نسبت به شرکت در جشنواره اقدام نمایند.                                      

آدرس سامانه ثبت نام دانشجوی نمونه http://portal.saorg.ir


تعداد بازدید: 383