توسعه همکاری سه جانبه دانشگاه گلستان با سازمان زمین شناسی کشور و شركت تهيه و توليد مواد معدنی ايران

سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی؛ نشست رئیس دانشکده علوم و اعضای هیأت علمی گروه زمين شناسی با مسئولان سازمان زمين شناسی و اكتشافات معدنی كشور و شركت تهيه و توليد مواد معدنی ايران به منظور توسعه همکاری های علمی و با هدف هم افزایی و استفاده از توان علمی دانشگاه ها برگزار شد.

در این نشست که به میزبانی دانشکده علوم و با حضور اساتید گروه زمین شناسی، مهندس برنا معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی كشور، دکتر جعفری مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، دکتر عزمی معاون اکتشاف زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و مهندس عبدی معاون اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برگزار گردید، مقرر شد تفاهم نامه سه جانبه ای با محوريت تهيه نقشه های زمين شناسی و اكتشافی بزرگ مقياس در استان گلستان بين دانشگاه گلستان، سازمان زمين شناسی و اكتشافات معدنی كشور و شركت تهيه و توليد مواد معدنی ايران منعقد گردد.


تعداد بازدید: 315