ارائه خدمات مجدد تعدادی از دستگاه های آزمایشگاه مرکزی

سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه؛ دستگاه های DSC ،FTIR  و جذب اتمی مستقر در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سرویس شده و آماده ارائه خدمات به اساتید و دانشجویان محترم می باشد.


تعداد بازدید: 292