اهداف دانشگاه

 آموزشی و تحصيلات تكميلی

- بهبود و ارتقاء مستمر سطح آموزش دانشگاه

- دستیابی به سطح دانش و مهارت دانش آموختگان متناسب با بازار کسب و کار داخلی و خارجی

- ارتقاء سطح مطلوب تولید علم در رشته های تخصصی دانشگاه

- کوشش در دستیابی به رتبه های برتر دانشگاه های رده­ سوم و رسیدن به رده های دوم و اول

- تلاش در جهت گسترش آموزش های تخصصی با تقویت اخلاق اسلامی، روحیه­ آزاداندیشی و خلاقیت دانش آموختگان دانشگاه

 

پژوهش و فناوری

- همگامی با دانشگاه های برتر در تولید و توسعه­ علم و فناوری و نوآوری و بکارگیری دستاوردهای آن در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

- استقرار فرهنگ دانش بنیانی، عدالت محوری و برخورداری از متخصصان فرهیخته و نخبه برای احراز رتبه های برتر علمی در دانشگاه های کشور

- تقویت و گسترش پژوهش های کاربردی تقاضامحور

- تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی با تقویت و گسترش شرکت های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی

- فرهنگ سازی علمی پژوهشی برای ارتقای جنبش نرم افزاری و تولید علم در دانشگاه

- ارتقای توانمندی روابط بین المللی دانشگاه

 

 دانشجویی و فرهنگی

- بهبود سطح خدمات رفاهی دانشجویان و ارتقای سلامت جسمی و روانی آنها

- فراهم نمودن بستر حمایت از کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی و کانون های تفکر و مناظرات علمی مبتنی بر نقد عالمانه

- گسترش نگرش دینی به فرهنگ علم و علم آموزی

- نگاه خلاقانه و بسترساز فرهنگی با تقویت نهادهای دانشگاهی بر پایه­ توسعه­ فرهنگ کارآفرین

- نهادینه سازی تعهد و انضباط اجتماعی و قانون­مداری و روحیه­ تلاش در دانش آموختگان برای گسترش عدالت و رفاه و سلامت جامعه

- گسترش و تعمیق تعاملات هم افزا با مراکز فرهنگی و اجتماع در سطح منطقه ای و بین المللی

- برنامه ریزی و تدوین ضوابط مناسب برای فعالیت های سیاسی، فرهنگی دانشجویان، اعضاء هیأت علمی و اعضای غیرهیأت علمی به منظور ارتقا معرفت و اندیشه­ دینی

- حمایت از دانشجویان مستعد و خلاق به منظور ارتقا کیفی آموزش دانشگاه

 

اداری و مالی

- هدفمندسازی حمایت مالی و سرمایه گذاری در دانشگاه به منظور افزایش کارایی و نظام پاسخگویی

- ارتقاء سطح معیشتی و شأن اجتماعی علمی اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی

- استقرار نظام شایسته سالاری و طراحی ساز و کارهایی جهت مسئولیت پذیری و پاسخگویی در تمام حوزه های دانشگاه

- گسترش زمینه های استقلال منابع درآمدی و مدیریت مؤثر بر آن با جذب منابع متنوع پایدار

- بهبود، توسعه و متوازن ­سازی زیرساخت­ها، امکانات و تجهیزات متناسب با سیاست­ ها و راهبردهای دانشگاه

- بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی و بهبود هرم ترکیب نیروی انسانی دانشگاه


تعداد بازدید: 22571