ارتقاء رتبه رابط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گلستان در شبکه آزمایشگاهی راهبردی

دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی؛ نتایج پنجمین دوره ارزیابی عملکرد و رتبه بندی رابطین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی منتشر شد.

براساس اعلام شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در خصوص رتبه بندی رابطین آزمایشگاه های عضو شبکه در سال 97، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گلستان، با کسب امتیاز 64/65 از 100 در بین 300 آزمایشگاه عضو شبکه، به رتبه 88 دست یافته است.

گفتنی است رتبه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گلستان در سال 96 در بین شبکه آزمایشگاه های کشور 176 بوده است.

شبکه آزمایشگاهی راهبردی کشور هر سال بر اساس توسعه کمی و بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه های عضو این شبکه (شامل آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه ها و آزمایشگاه های خصوصی) را رتبه بندی می نماید.


تعداد بازدید: 410