انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه گلستان و دانشگاه فرهنگیان

یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی؛ به منظور استفاده بهینه از پتانسیل و ظرفیت های موجود و توانایی های علمی-پژوهشی متقابل میان دانشگاه گلستان و پردیس دانشگاه فرهنگیان استان، تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

اهم اهداف این تفاهم نامه که به امضای دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه گلستان و دکتر محمدرضا مازندرانی رئیس دانشگاه فرهنگیان رسید، همکاری مشترک به منظور هدایت و تبیین طرح های تحقیقاتی مشترک اساتید و دانشجویان؛ بهره ­مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل توان فکری، تجربی، پژوهشی، آزمایشگاهی، ارتباطات بین المللی وداده های قابل استفاده درپژوهش وتحقیق، همکاری درزمینه راه اندازی رشته های جدید براساس مقرارت وزارت عتف و همکاری در زمینه توسعه اهداف آموزشی و تبادل اساتید مجرب است.

قابل ذکر است این تفاهم نامه با حضور دکتر حسین مؤمنی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و خانم دکتر حسین آبادی مسئول پژوهش دانشگاه فرهنگیان در محل سالن جلسات پردیس دانشگاه گلستان منعقد شده است.

 

 

 


تعداد بازدید: 644