شرایط و جزئیات برگزاری کلاس های مجازی دانشگاه گلستان اعلام شد

چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان اعلام کرده که تمامی اساتید دانشگاه می توانند کلاس های نظری را در سامانه آموزش مجازی دانشگاه به صورت غیرحضوری برگزار کنند.

به گزارش روابط عمومی؛ دکتر خدارحم بزی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص ارائه مجازی دروس گفت: تمامی دانشکده ها بر اساس مجوز معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند با توجه به شرایط پیش آمده در خصوص کرونا ویروس و تعطیلی کلاس های دانشگاه کلاس های نظری را در سامانه آموزش مجازی دانشگاه به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار کنند.

دکتر بزی گفت: تاکنون کلاس های آموزش مجازی دانشگاه از طرق مختلف توسط استادان برگزار و دنبال شده است ولی، به منظور هماهنگی های بیشتر و حفظ انسجام و وحدت رویه اساتید و دانشجویان باید به آدرس ves.gu.ac.ir مراجعه نمایند.

گفتنی است ابتدا استادان باید درس خود را در سامانه فعال سازند و فرآیند آموزش را از طریق برگزاری کلاس ها در سامانه مذکور و به اشتراک گذاری منابع و محتوا و همچنین مشخص کردن تکالیف گفت و گوها در این سامانه انجام دهند سپس دانشجویان این امکان را خواهند داشت که دروس را در سامانه مشاهده کنند و فعالیت های یادگیری خود را در سامانه دنبال کرده و با اساتید و همکلاسی های خود تعامل داشته باشند.

شایان ذکر است با توجه به مصوبه اخیر کارگروه آموزش مجازی مقرر شد حتی الامکان جلسات کلاس به صورت مجازی برگزار شود و به استادان توصیه گردیده نسبت به ارائه محتوای آموزشی الکترونیکی و پیگیری مستمر پیشرفت آموزشی دانشجویان اهتمام ورزند.


تعداد بازدید: 1923