ساعت و نحوه حضور کارکنان دانشگاه گلستان

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

باسلام و تحیات الهی


با آرزوی سلامتی و تندرستی برای همکاران گرامی و تبریک پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان، پیرو تداوم اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند و بر اساس مصوبه مورخ 1399/2/2 هیات رییسه دانشگاه، ضمن رعایت نکات بهداشتی و حفظ فاصله به اطلاع می رساند:
1- ساعت کاری دانشگاه از شنبه 1399/02/06 الی 1399/02/10 از ساعت 8 الی 13 می باشد.
2- حضور کلیه کارکنان با "حداقل" دو سوم در محل کار و یک سوم به صورت دورکاری الزامی می باشد.
3- با توجه به برگزاری کلاس های مجازی توسط اساتید محترم در ساعت هفتگی آموزش، شیفت بندی حضور نباید لطمه ای به برگزاری کلاس های آموزشی وارد نماید.
4- در صورتیکه مدیر واحدی به حضور بیش از دو سوم همکاران آن حوزه نیاز داشته باشد، حضور 100 درصدی همکاران آن حوزه الزامی خواهد بود.
5- مسولیت شیفت بندی همکاران با مدیر واحد مربوطه می باشد که یک نسخه از برنامه حضور حوزه ها به مدیریت اداری و پشتیبانی ارسال شود.
6- همکارانی که در شیفت بندی حضور فیزیکی قرار نمی‌گیرند می بایست در دسترس و پاسخگو باشند.
7- همکاران دارای بیماری خاص و بانوان دارای فرزند خردسال در اولویت یک سوم قرار خواهند گرفت.


تعداد بازدید: 1581