کارگاه تخصصی کنترل رسوب نمک ها در مخازن و چاه های نفتی

چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹

اداره روابط بین الملل دانشگاه گلستان با همکاری مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری برگزار می کند؛

کارگاه تخصصی

با موضوع: کنترل رسوب نمک ها در مخازن و چاه های نفتی

زمان برگزاری : دوشنبه 9 تیر ماه 1399 ساعت 11:00 تا 13:00

لینک وبینار : http://webinar.gu.ac.ir


تعداد بازدید: 131