جذب و تخصیص 100 درصدی بودجه های عمرانی در سال 1398

دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی، مهندس کریم حسنی مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه گفت: جذب و تخصیص بودجه های عمرانی در سال 1398 به صورت 100 درصد انجام شد و یکی از ارزشمندترین اقدامات انجام شده در سال گذشته، ساخت و تکمیل پروژه ساختمان دکتر هومن واقع در سایت پردیس بوده است که به مدت 10 ماه با مشارکت خیر محترم، آقای دکتر هومن صورت گرفت. همچنین با پیگیری های مسئولین دانشگاه و حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جذب و تخصیص بودجه از محل اعتبارات 50 درصد به مبلغ 18میلیارد ریال محقق شد.

مهندس حسنی اهم اقدامات در سال 1398 را به شرح ذیل عنوان کرد؛

1-افتتاح جاده های دسترسی داخلی سایت مطابق با طرح جامع دانشگاه با زیرسازی و روسازی به طول 2500 متر

2-ادامه عملیات اجرایی ساخت پروژه غذاخوری مرکزی دانشگاه از محل ردیف های ملی شامل تکمیل اسکلت و فونداسیون

3- ساخت و تکمیل زمین چمن مصنوعی دانشگاه به مساحت 850 مترمربع و با همکاری اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان کشور و مشارکت حوزه تربیت بدنی دانشگاه

4- احیاء مجدد ردیف اعتبارات ملی پروژه دانشکده علوم و عقد قرارداد با شرکت پیمانکاری برای تکمیل و تحویل مجموعه به متراژ 8800 متر مربع

5- بهره برداری فاز اول مسجد دانشگاه و محوطه آن

6- بهره برداری فاز اول جاده تندرستی به طول 3 کیلومتر 

7- نوسازی و بهسازی ساختمان غذاخوری سایت شهید بهشتی

مهندس حسنی ادامه داد: اولویت سال 1399 تکمیل و بهره برداری دانشکده علوم و فاز اول آن و ادامه عملیات اجرایی غذاخوری است و افزود: محوطه سازی پیرامون دانشکده علوم انسانی و ساختمان دکتر هومن، تکمیل جاده تندرستی سایت پردیس دانشگاه به طول 2.5 کیلومتر، برق رسانی از محل پست برق اصلی به دانشکده علوم و غذاخوری مرکزی و تکمیل سازه فضاکار پروژه سالن ورزشی از اقدامات دفتر فنی دانشگاه در سال جاری خواهد بود.

 


تعداد بازدید: 8363