زمان بندی خدمات آموزشی و دانش آموختگی در ایام تابستان 99

چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

 دانشجویان گرامی

با توجه به ایام تابستان و مرخصی همکاران دانشگاهی از تاریخ 1399/05/04 لغایت 1399/05/31 برای دریافت خدمات آموزشی و دانش‌آموختگی، قبل یا بعد از بازه فوق مراجعه نمایید.

 

 

 

 


تعداد بازدید: 632