انجمن علمی مهندسی برق و کانون محیط زیست دانشگاه گلستان برگزار می کند؛ وبینار آموزشی انرژی‌های تجدیدپذیر و فن‌آوری‌های استحصال

یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹


تعداد بازدید: 85