تراکنش کارت های هوشمند حمل و نقل شهری شهرداری مشهد توسط محققان دانشگاه گلستان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت

دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی؛ به سفارش شهرداری مشهد، قرارداد پژوهشی خارج دانشگاه "بررسی و تحلیل تراکنش کارت های هوشمند حمل و نقل شهری شهرداری مشهد به مدت یکسال با دانشگاه گلستان منعقد شد.

تراکنش‌های کارت‌های هوشمند (من‌کارت) در حوزه حمل‌ونقل همگانی (اتوبوس‌رانی و قطارشهری) شهرداری مشهد با ارائه مدل ریاضی پیش‌بینی تقاضا و بهنگام‌سازی ماتریس سفر انجام می گیرید و سعی در برآورد مقاصد سفر هر یک از کارت‌ها دارد.

گفتنی است در این پروژه تلاش بر کشف روابط ناشناخته بین داده‌ها با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی بر روی پایگاه‌ های داده می باشد و نتیجه این مطالعه، تولید نرم‌افزار برای کارشناسان حوزه حمل و نقل همگانی (اتوبوس‌رانی و قطارشهری) شهرداری مشهد است که با استفاده از شاخص تقاضا و سایر عوامل عملکردی در جهت بهبود سیستم تاثیر بسزایی دارد.

گفتنی است این طرح توسط دکتر علی غلامی عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه گلستان، در حال انجام می باشد.

                                                


تعداد بازدید: 305