موفقیتی دیگر برای دانشگاه گلستان؛کسب عنوان مقاله برتر در جشنواره ویژه پروفسور حسابی توسط عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی؛ مقاله استخراج شده از پایان نامه دکتری با عنوان Development of metal-organic framework (MOF) decorated graphene oxide nanoplatforms for anti-corrosion epoxy coatings با مشاوره دکتر قاسم بهلکه عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی علی آبادکتول دانشگاه گلستان، موفق به کسب عنوان مقاله علمی برتر در سومین دوره جشنواره پایان نامه های برتر - جایزه ویژه پروفسور حسابی شد.

                                                                                       

گفتنی است هدف اصلی این جشنواره، نزدیک کردن پایان نامه های دانشگاهی، مقالات و کتاب های علمی و طرح های پژوهشی به نیازهای واقعی جامعه و حرکت در مسیر نقشه جامع علمی کشور و چشم انداز علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 

 

 


تعداد بازدید: 681