سرپرست جدید معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم منصوب شد

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی؛ طی حکمی از سوی دکتر فرهاد یغمایی رئیس دانشگاه گلستان، دکتر رحیم خباز به سمت سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم منصوب شد.

همچنین از زحمات دکتر محسن مظاهری تهرانی معاون سابق این دانشکده تقدیر و تشکر بعمل آمد.

گفتنی است دکتر رحیم خباز عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشکده علوم و مدیر سابق دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بوده است.


تعداد بازدید: 860