توسط محققان دانشگاه گلستان، طرح تحقیقاتی سنجش تغییرات اقلیمی بر شرایط میکروکلیمایی سایت اداری استان گلستان انجام شد

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی؛ در راستای ایجاد فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت، طرح تحقیقاتی "سنجش تغییرات اقلیمی بر شرایط میکروکلیمایی سایت اداری استان گلستان به منظور کاهش اثرات تنش های حرارتی" توسط محققان دانشگاه گلستان و اداره کل هواشناسی استان انجام شد.

این پژوهش با هدف آشکارسازی اثر تغییرات اقلیمی بر دگرگونی شرایط میکروکلیما و بیوکلیمایی سایت اداری استان گلستان در مقیاس ریز اقلیم و با استفاده از نرم افزار ENVI-MET به منظور مدلسازی مولفه های اقلیمی و محاسبه شاخص بیو کلیمایی PMV، صورت گرفت.

گفتنی است مجری این طرح، دکتر غلامرضا روشن عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه گلستان می باشد.

 


تعداد بازدید: 302