فراخوان رویداد رقابتی مسئله محور در قالب طرح شهید بابایی - بنیاد نخبگان

یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹

به اطلاع می رساند شرکت کاشف طوبی با همکاری بنیاد ملی نخبگان و با هدف آشنا نمودن دانشجویان مستعد با نیازها و مسائل جامعه و صنعت و ترغیب و توانمندسازی آنان به انجام کارگروهی و همچنین کمک به ایجاد و تسهیل ارتباط بین اجتماع نخبگان و سایر بخش های اجتماعی و صنعتی به برگزاری سری مسابقات فرصت که رویداد رقابتی مسئله محور است در قالب طرح شهید بابایی اقدام نموده است.

جهت مشاهده طرح اینجا کلیک کنید.


تعداد بازدید: 66