فراخوان جشنواره ملی فرهنگی و هنری جهاد سپید

سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فنی و حرفه ای با همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای استان گلستان جشنواره ملی فرهنگی و هنری جهاد سپید برگزار می کند.

ثبت نام و ارسال آثار از 31 شهریور 99 لغایت 7 اردیبهشت 1400

پل ارتباطی با دبیرخانه جشنواره golestan.tvu.ac.ir


تعداد بازدید: 79