فراخوان نخستین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹

به اطلاع می رساند گروه علوم اجتماعی و دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه گیلان نخستین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا برگزار می نماید.

مهلت ارسال چکیده مقالات 30 دی ماه 1399
مهلت ارسال اصل مقالات 30 بهمن ماه 1399

زمان برگزاری همایش 12 و 13 اسفند ماه 99

آدرس سایت همایش con-family.guilan.ac.ir


تعداد بازدید: 169