تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه گلستان و مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی کشور منعقد گردید

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ به منظور گسترش همکاری های مشترک در زمینه تبادل اطلاعات و ایجاد زمینه های هماهنگی، تعامل، هم افزایی و ارتقاء سطح فعالیت های دانشگاه و موسسه و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های طرفین، تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه گلستان و مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی کشور منعقد شد.

از جمله اهداف این تفاهم نامه می توان به استفاده مشترک از ظرفیت های اطلاعاتی، پژوهشی و مشاوره ای، تجربه و تخصص منابع انسانی دو مرکز  و حمایت و انجام طرح های مشترک در دوره های زمانی مختلف و همکاری در برگزاری همایش ها، کارگاه ها و نشست های علمی-سیاستی ملی و بین المللی در حوزه جمعیت اشاره کرد.


تعداد بازدید: 366