اولین فراخوان گرنت فناوری "طرح جوانه"

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

به منظور بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقا ظرفیت توسعه فناوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فناور در جهت تولید نمونه اولیه (MVP)، دفتر امور فناوری وزارت عتف از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فنّاورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه حمایت می‌کند.

ثبت‌نام: ۱۲ لغایت ۲۳ اسفند ماه ۹۹

جهت ثبت نام و مشاهده اطلاعات تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://techgrant.msrt.ir/تعداد بازدید: 202