چاپ و انتشار دو عنوان کتاب اعضای هیات علمی دانشگاه

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ به منظور حمایت از نشر آثار اعضای هیات علمی، دو عنوان کتاب در اسفند ماه 1399 توسط مرکز نشر دانشگاه گلستان چاپ و منتشر شد.  

-کتاب با عنوان «نظریه ی میدان کوانتومی» ترجمه دکتر طه کوهرخی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشکده علوم

-کتاب با عنوان «برنامه نویسی مقدماتی به زبان ++C» تالیف مهندس سید احمد علوی عضو هیات علمی گروه ریاضی و علوم کامپیوتر دانشکده علوم

 

 

 

 


تعداد بازدید: 499