گفت و گوی تخصصی-علمی با عنوان اشتغال در مهندسی و نقد شیوه های آموزشی در دانشکده های فنی و مهندسی برگزار شد

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان؛ مناظره علمی با عنوان اشتغال در مهندسی و نقد شیوه های آموزشی در دانشکده های فنی و مهندسی به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشکده های گرگان و علی آباد کتول و با همکاری شاخه دانشجویی سیگما به صورت مجازی برگزار شد.

هدف از این مناظره بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش در دانشکده های فنی و مهندسی و همچنین ارائه راهکار های مفید به منظور بهبود شرایط آموزشی بوده است.

در پایان این گفت و گوی تخصصی، مناظره کنندگان ضمن پاسخ گویی به سوالات به تبادل نظر با شرکت کنندگان پرداختند.
شایان ذکر است این مناظره بین مهندس سلیمانی فر فعال دانشگاهی و مدافع شیوه های آموزشی در دانشگاه های کشور و مهندس نوبخت کارآفرین برتر و منتقد به شیوه های آموزشی با نظارت برخی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه گلستان از جمله دکتر علیرضا صفا (استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق) و دکتر یداله هزارجریبی برگزار گردید.


تعداد بازدید: 1094