فراخوان طراحی نشان ( لوگو )

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

دانشگاه سلمان فارسی در نظر دادرد برای «مرکز نوآوری انرژی» وابسته به این دانشگاه، نشان (لوگو) طراحی نماید.

مهلت ارسال آثار : 25 خرداد 1400

آدرس ایمیل جهت ارسال آثار: info@kazerunsfu.ac.ir

 

 


تعداد بازدید: 227