اولین جلسه کارگروه اخلاق زیستی دانشگاه گلستان برگزار شد

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان و به نقل از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، اولین جلسه کارگروه اخلاق زیستی با هدف بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با حریم اخلاقی موجودات زنده همچون انسان، حیوان و گیاه و تنظیم قواعد و موازین مرتبط با رفتار صحیح با آن­ها و نیز شناسایی نقاط آسیب بروز رفتار نادرست با موجودات زنده در فضاهای آموزشی و پژوهشی به ویژه حیوانات برگزار شد.

 

 


تعداد بازدید: 750