انجام طرح پژوهشی بررسی و تحلیل عوامل موثر در کاهش تلفات ناشی از تصادفات موتورسواران توسط محققان دانشگاه گلستان

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به سفارش استانداری گلستان، طرح پژوهشی "بررسی و تحلیل عوامل موثر در کاهش تلفات ناشی از تصادفات موتورسواران قبل و بعد از وقوع حوادث استان گلستان" توسط محققان دانشگاه گلستان در حال انجام است.

هدف از این پژوهش توجه به سویه های اجتماعی و فرهنگی این مساله است که علیرغم خطرساز بودن عدم استفاده از کلاه ایمنی، کماکان بخش بزرگی از جمعیت موتورسواران استان از کلاه ایمنی استفاده نمی کنند و این موضوع می تواند نقش بسیار مهمی در موفقیت و کارآمدی تصمیمات و سیاست گذاری های مرتبط با آن داشته باشد.

گفتنی است مجریان این طرح، دکتر سید رسول داودی و دکتر وجیهه جلائیان بخشنده به ترتیب اعضای هیات علمی گروه های آموزشی عمران و علوم اجتماعی دانشگاه گلستان می باشند.


تعداد بازدید: 159