فراخوان طرح پایش سلامت روان و جسم

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰

 *طرح پایش سلامت روان و جسم*

*ویژه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و ورودی جدید*

 مهلت تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰

 کلیه دانشجویان دانشگاه گلستان جهت شرکت در این طرح از طریق لینک زیر اقدام به تکمیل پرسشنامه سلامت روان و جسم نمایند

 لینک سلامت روان
https://portal.saorg.ir/mentalhealth

لینک سلامت جسم
https://portal.saorg.ir/physicalhealth/

 


تعداد بازدید: 687