کارگاه آموزش ابزار های تحلیل فضایی در GIS در آموزش پروژه محور مکانیابی سایت های دفن پسماند

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰

انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه گلستان با همکاری انجمن جغرافیا دانشگاه های شهید بهشتی و بیرجند برگزار میکنند.

 کارگاه تخصصی ملی: آموزش ابزار های تحلیل فضایی در GIS در آموزش پروژه محور مکانیابی سایت های دفن پسماند

 مدرس: دکتر محمد علی نظام محله

 زمان: ۲۷ و ۲۸ آبان

هزینه ثبت نام: ۶۰.۰۰۰ تومان

جهت ثبت‌نام به آدرس تلگرام یا اینستاگرام geo_golestan مراجعه کنید.


تعداد بازدید: 345