سخنرانی علمی با موضوع "mRNA Vaccine Technology"

یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در نظر دارد سخنرانی علمی با موضوع "mRNA Vaccine Technology" را با حضور آقای دکتر وحید خدامی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز سه شنبه 14 دی ماه 1400 ساعت 10 الی 11:30 برگزار نماید.
لینک سخنرانی https://www.skyroom.online/ch/niged/gm


 


تعداد بازدید: 356