فراخوان بهره مندی بانوان دانشگاه (اعضای هیأت علمی و کارمندان) از طرح سنجش و پایش سلامت

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

به اطلاع می رساند؛

با توجه به اهمیت و ضرورت حفظ سلامت زنان جامعه، به همت دفتر مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده و با همکاری مرکز بهداشت شهرستان گرگان، طرح سنجش سلامت بانوان دانشگاه (اعضای هیأت علمی و  کارمندان) تا پایان اسفندماه  سال جاری اجرا می شود.

در این راستا همکاران خانم (اعضای هیأت علمی و کارمندان) برای بهره ­مندی از طرح سنجش و پایش سلامت مرکز بهداشت شهرستان گرگان، می توانند به دو مرکز بهداشت به آدرس های ذیل و همکاران شاغل در دانشکده فنی مهندسی علی ­آباد به مرکز بهداشت فاضل­ آباد مراجعه نمایند.  

مرکز بهداشت سلیمیان: بهارستان 3- کوچه شهید سپهری -- روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه؛ شماره تماس: 32228083

مرکز 2 شهری: الغدیر 7، روزهای یکشنبه و سه­ شنبه؛ شماره تماس: 2-32438141


تعداد بازدید: 258