به همت مر کز نشر دانشگاه گلستان؛ سه عنوان کتاب اعضای هیات علمی دانشگاه چاپ و منتشر شد

یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان؛ در راستای تحقق اهداف مرکز نشر دانشگاه و حمایت از آثار علمی اعضای هیات علمی دانشگاه، سه عنوان کتاب در بهمن ماه 1400 توسط مرکز نشر دانشگاه، چاپ و منشر شد.

کتاب با عنوان «شیمی معدنی: آزمایش ها» نگارش دکتر علی اکبر دهنوخلجی  و وحید میرداروطن

کتاب با عنوان «سیستماتیک گیاهی با رویکرد تبارزایی» (جلد اول) ترجمه دکتر سید محمد فاطمی

کتاب با عنوان «انرژی خورشیدی و کاربردها» نگارش دکتر سید محمد جواد حسینی کهساری و مهندس حمید صمدی

 


تعداد بازدید: 1283