انتصاب مدیر گروه مدیریت و اقتصاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی حکمی از سوی دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی سرپرست دانشگاه گلستان، دکتر عیسی نیازی به عنوان مدیر گروه مدیریت و اقتصاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی منصوب شد.

در بخشی از حکم ایشان آمده است، «امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله (موضوع آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) موفق و مؤید باشید.»

همچنین در حکم جداگانه ای از زحمات دکتر حسن دلیری مدیر سابق این گروه قدردانی به عمل آمد.

گفتنی است این جلسه با حضور رئیس و مدیران سایر گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد.


تعداد بازدید: 4275