اطلاعیه در خصوص برگزاری امتحانات ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰

دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱

پیرو اطلاعیه های قبلی دانشگاه و بر اساس آخرین مصوبات شورای دانشگاه در مورد برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ موارد ذیل  اطلاع  رسانی می گردد:
۱- طبق اطلاعیه های قبلی کلیه امتحانات دروس در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) بصورت صد درصد حضوری برگزار می گردد.
۲-  ارزشیابی های دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی در مقطع کارشناسی تمام رشته ها بسته به بومی یا غيربومی بودن دانشجو، با نظر استاد درس، بصورت حضوری صورت خواهد گرفت.
۳-  امتحانات پایان ترم کلیه دروس در مقطع کارشناسی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی، ارتباط تصویری(گرافیک)، مهندسی معماری و مهندسی تکنولوژی نقشه برداری، به صورت کاملا حضوری برگزار خواهد شد.
۴- در مورد باقی دروس دیگر رشته های کارشناسی، نحوه برگزاری امتحانات، همانند گذشته خواهد بود.

۵- رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای حضور در جلسه امتحان الزامی است.


تعداد بازدید: 1420