اختتامیه جشنواره نانو و رسانه

پنج شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو که همه ساله اقدام به برگزاری جشنواره «نانو و رسانه» و تجلیل از «رسانه‌های برتر»، «افراد با عملکرد برتر» و «آثار برتر» در ترویج فناوری نانو می‌کند، این بار مقام اول در طراحی پوستر دانشجویی را به دانشجویان دانشگاه گلستان اهداء کرد.

 یادآور می گردد در جشنواره نانو و رسانه  آثار مرتبط با فناوری نانو مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
در این دوره از مسابقات اثر مدرسه بهاره فناوری نانو از کارگروه ترویجی فناوری نانو دانشگاه گلستان مقام اول را در بین پوستر های ارسالی کسب کرد.


تعداد بازدید: 192