دانشگاه گلستان با تمام امکانات آماده استقبال از دانشجویان در سال تحصیلی جدید

چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ صبح امروز چهارشنبه نهم شهریور دومین جلسه ستاد استقبال از دانشجویان سال تحصیلی 1402 – 1401 با حضور اعضای شورای دانشگاه، اعضای شورای صنفی و تشکل های دانشجویی در محل سالن جلسات پردیس جدید دانشگاه برگزار شد.

در این نشست آیین نامه های انضباطی و هچنین روش های ترغیب و تشویق دانشجویان به یادگیری، استقبال از فعالیت های فرهنگی، مشارکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی رئیس دانشگاه با تاکید بر استقبال شایسته از دانشجویان، به همدلی و انسجام کارکنان دانشگاه اشاره کرد و افزود: با توجه به تعطیلی و وقفه تحصیلی دانشجویان در دوران کرونا و فقدان تجربه دانشجویان از شرایط جدید، الگوی رفتاری و انجام درست وظایف همکاران دانشگاهی با ارائه خدمات مناسب و برخورد شایسته مبتنی بر الگوهای رفتاری به آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان نسبت به محیط دانشگاه کمک نمایند.

وی تدبیر، مدیریت و برنامه ریزی را از مهم ترین وظایف ستاد استقبال از دانشجویان دانست و خاطر نشان کرد: آگاهی بخشی به دانشجویان و آشنایی هر چه بیشتر آنها با مجموعه قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های دانشگاه می تواند به روند آموزشی و فرهنگی دانشگاه کمک شایانی نماید.


تعداد بازدید: 1333