انتصاب سرپرست گروه زیست شناسی دانشکده علوم

شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی حکمی از سوی دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی رئیس دانشگاه گلستان، دکتر محمد باقر باقریه نجار به عنوان سرپرست گروه زیست شناسی دانشکده علوم منصوب شد.

در بخشی از حکم ایشان آمده است، « امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام شرح وظایف محوله(موضوع آیین­ نامه جامع مدیریت دانشگاه­ ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) موفق و مؤید باشید.»

همچنین طی نامه ای از زحمات دکتر عبدل زاده قدردانی گردید.

گفتنی است این جلسه با حضور رئیس و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم برگزار شد.

خاطر نشان می گردد دکتر محمد باقر باقریه نجار دانشیار گروه آموزشی زیست شناسی دانشگاه گلستان می باشد.


تعداد بازدید: 3002