قابل توجه دانش آموختگان کارشناسی دانشگاه گلستان که در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان یا سایر دانشگاه‌ها پذیرفته شده اند

سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

1)برای دریافت گواهی معدل و تعداد واحد گذرانده تا پایان نمیسال اول 1401-1400 (4001) می توانید از گزارش 281 سامانه گلستان اقدام نمایید. لازم است پس از چاپ گزارش نام دانشگاه قبولی و رشته قبولی را تکمیل نمایید. همچنین در بالای صفحه در قسمت تاریخ نامه "تاریخ گزارش گیری" و در قسمت شماره "شماره دانشجویی" نوشته شود.

2)در خصوص فرم مدرک کارشناسی و معدل (مخصوص پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به دریافت اصل مدرک کارشناسی نمی باشند) لازم است دانش آموختگان محترم:

الف) در صورتی که وضعیت ایشان از قسمت اطلاعات جامع دانشجو در سامانه فارغ التحصیل باشند:

به جای این فرم گزارش 281 را با جایگذاری آخرین ترم تحصیل خود در صفحه فیلتر چاپ و در سامانه دانشگاه قبولی ارشد بارگذاری کنید.

ب) در صورتی که وضعیت ایشان در سامانه فارغ التحصیل نباشد:

لازم است ضمن تماس با آموزش دانشکده پیگیری نمایید تا فارغ التحصیلی به آموزش کل دانشگاه اعلام شود. سپس مشابه قسمت الف اقدام شود.


تعداد بازدید: 997