انتصاب سرپرست گروه جامعه شناسی، سیاسی و ارتباطات دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی حکمی از سوی دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی رئیس دانشگاه گلستان، دکتر نوروز نیمروزی به عنوان سرپرست گروه جامعه شناسی، سیاسی و ارتباطات دانشکده علوم انسانی و اجتماعی منصوب شد.

در بخشی از حکم ایشان آمده است، "امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام شرح وظایف محوله(موضوع آیین­ نامه جامع مدیریت دانشگاه­ ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) موفق و مؤید باشید".

همچنین طی نامه ای از زحمات دکتر بهمن باینگانی قدردانی گردید.

گفتنی است این جلسه با حضور رئیس، معاونین آموزشی و پژوهشی و مدیران گروه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد.

خاطر نشان می گردد دکتر نوروز نیمروزی عضو هیات علمی گروه آموزشی جامعه شناسی، سیاسی و ارتباطات دانشگاه گلستان است.


تعداد بازدید: 4895