عقد تفاهم نامه دانشگاه گلستان با کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناسی ساحلی و پژوهشکده علوم زمین

سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ به منظور گسترش همکاری­ های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری میان مراکز پژوهشی و سازمان­های بین المللی برای مشارکت فعال محققان در زمینه علم و فناوری و به منظور توسعه روابط علمی و تحقیقاتی بین‌المللی در حوزه علوم زمین، جغرافیا، تغییرات اقلیم، آب و هوای دیرینه و زمین شناسی زیست محیطی تفاهم نامه میان دانشگاه گلستان و پژوهشکده علوم زمین به مدت 4 سال منعقد شد. در این راستا به منظور عملیاتی شدن همکاری دانشگاه با کرسی مذکور، جلسه‌ای در تاریخ 19 مهرماه 1401 با حضور خانم دکتر لک رئیس پژوهشکده علوم زمین و آقای دکتر نظری رئیس کرسی یونسکو در دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تشکیل شد و برنامه‌های آتی همکاری میان دو مجموعه مورد توجه قرار گرفت.


تعداد بازدید: 2060