تفاهم نامه همکاری دانشگاه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان؛ با پیگیری های به عمل آمده توسط دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه گلستان، دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی رئیس دانشگاه گلستان در جلسه ای تفاهم نامه همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان به امضا رسید.
در جلسه ای مشترک فی ما بین رئیس دانشگاه گلستان، معاون پژوهشی و دکتر محمد رعیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در پردیس شهید بهشتی، این تفاهم نامه منعقد شد.
از اهداف این تفاهم نامه می توان به ساماندهی همکاری های مشترک پژوهشی، آموزشی و اجرایی بین دانشگاه گلستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، اجرای پروژه های تحقیقاتی در قالب پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی مورد توافق طرفین تفاهم نامه، برگزاری نشست های علمی مشترک به منظور توسعه و ارتقاء فرهنگ همکاری و کارآفرینی در سطح دانشگاه و جامعه و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک متشکل از امکانات نرم افزاری، طرح های پژوهشی محققان، مدرسان و فضای تحقیقاتی و آموزشی اشاره کرد.

 


تعداد بازدید: 489