اطلاعیه ایاب و ذهاب دانشجویان

یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

دانشجویان گرامی دانشکده علوم انسانی و علوم پردیس جدید ( سرخنکلاته ) ضمن تشکر از حسن همکاری و همیاری شما در بر قراری نظم ایاب و ذهاب به اطلاع می رساند که از ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ آغاز نیمسال دوم تحصیلی برنامه ایاب وذهاب دانشجویان در طول هفته  به شرح ذیل اعلام می گردد
الف: برنامه رفت : صبح ساعت ۷:۱۵ تا ۷:۴۰
ب: برنامه برگشت : عصر ساعت ۱۴:۴۰
بنابراین برای انتخاب درس و ساعت ماندگاری خود در پردیس جدید، برنامه رفت و برگشت را در نظر بگیرید تا مشکلی در رفت و برگشت شما بوجود نیاید و زمان های دیگری برای رفت و برگشت از سوی دانشگاه در نظر گرفته نشده است.

 


تعداد بازدید: 2941