نشریه "تغییرات پژوهشهای آب و هوایی" در فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه گلستان؛ نشریه "تغییرات پژوهشهای آب و هوایی" با صاحب امتیازی دانشگاه گلستان، پس از بررسی های صورت گرفته بر اساس آیین نامه نمایه سازی نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در کمیته ارزیابی نشریات مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ تاییدیه ورود به فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را به مدت 2 سال کسب کرد.

گفتنی است مدیر مسئول این نشریه دکتر غلامرضا روشن، عضو هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا می باشد.


تعداد بازدید: 727