گفتمان الگوی سوم زن در انقلاب اسلامی ایران از منظر آیات و روایات

یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

دفتر مشاور امور زنان و خانواده دانشگاه گلستان برگزار می کند:

"گفتمان الگوی سوم زن در انقلاب اسلامی ایران از منظر آیات و روایات"

سخنران: دکتر مهدی محمدی نژاد زمان: دوشنبه ۲۴ بهمن ساعت ۱۴

مکان: سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه - پردیس جدید


تعداد بازدید: 306