تفاهم نامه همکاری مشترک علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه گلستان و ژئو پارک طبس

شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ به منظور ایجاد و گسترش همکاری در زمینه­ های علمی، آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی در موضوعات مرتبط  تفاهم­ نامه ای بین دانشگاه گلستان و  ژئو پارک طبس منعقد گردید.

از اهداف این تفاهم­ نامه، همکاری دو جانبه میان دانشگاه و ژئوپارک طبس به منظور بازدید دانشجویان رشته زمین شناسی دانشکده علوم از ژئوپارک طبس می باشد.


تعداد بازدید: 613