دانشگاه گلستان در مسیر پیشرفت

شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ بر اساس اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و به موجب مصوبات جلسه مورخ 1401/10/04 شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی مجوز رشته  مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه گلستان به صورت موافقت قطعی در دانشگاه صادر گردید که پذیرش دانشجو در این رشته ها از سال تحصیلی آینده خواهد بود.


تعداد بازدید: 869