انتصاب مدیر گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی حکمی از سوی دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی رئیس دانشگاه گلستان، دکتر بهمن طیبی به عنوان مدیر گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی منصوب شد.

در بخشی از حکم ایشان آمده است،

    احتراماً نظر به تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان " مدیر گروه تربیت بدنی " منصوب می­ شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام شرح وظایف محوله(موضوع آیین­ نامه جامع مدیریت دانشگاه­ ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) موفق و مؤید باشید.


تعداد بازدید: 515