گزارش تصویری بازدید دکتر ارژنگ، معاون امور دانشجویان داخل و دکتر دانشور، مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت عتف از توسعه پردیس جدید دانشگاه

شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲


تعداد بازدید: 2443