تبرک پردیس جدید دانشگاه به عطر شهید گمنام

سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ در راستای تکریم از مقام شهید و بهره مندی هر چه بیشتر دانشگاهیان از عطر حضور شهدا در فضای علمی دانشگاه و معنویت بخشی به پردیس جدید دانشگاه گلستان، در جلسه ای بین رئیس دانشگاه، مدیر کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و جمعی از مدیران دانشگاه به همین منظور درخواست خاکسپاری شهید گمنام ارائه و مورد عنایت بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس قرار گرفت.

در همین خصوص پس از بازدید مسئولان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس از پردیس جدید دانشگاه‌ ضمن مکان یابی مناسب، پیش بینی های لازم برای ساخت المان شهید انجام شد و گزارش آن ارسال و در اولویت قرار گرفت.

امید است، این اقدام معنوی موجبات تبرک و بهره مندی هر چه بیشتر جامعه دانشگاهی گردد.

 


تعداد بازدید: 1549