با حضور رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام؛ راهکارها و چالشهای ارتقاء جایگاه و بهبود اوضاع پژوهشی و فناوری دانشگاه ها بررسی شد

شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛جلسه ارائه فعالیت ها و ماموریت ISC و رتبه بندی دانشگاه ها با حضور اعضای هیات رئیسه، روسای دانشکده ها و مدیران پژوهشی دانشگاه و رئیس موسسه ISC ایران در دانشگاه گلستان برگزار شد.

دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی، رئیس دانشگاه گلستان در ابتدای سخنان خود گفت: دانشگاه گلستان یک دانشگاه تخصصی نبوده و به علت جامعیت آن، رشته‌های مختلف موجود در دانشگاه می توانند در موسسه‌ی پژوهشی و فناوری تاثیر و فعالیت به سزایی داشته باشند.

وی در ادامه‌ی سخنان خود افزود: الگوی حمایت موسسه ی پژوهشی و فناوری در سطوح دانشگاهی الگوی مناسبی‌ست که دانشگاه گلستان و بقیه دانشگاه ها می توانند آن را دنبال کنند.

دکتر سید احمد فاضل زاده، رئیس موسسه ISC طی سخنان خود گفت: موسسه ISC درواقع زیرمجموعه‌ای از یونسکو در ایران است که در شیراز مستقر بوده و شامل موارد مطالعاتی می باشد.

وی افزود: ما با کشورهای اسلامی همکاری نموده و نمایندگانی نیز داریم تا کشورها بر اساس تفاهمات و قراردادهای موجود رتبه بندی شوند.


تعداد بازدید: 764