در چهارمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه گلستان و گنبد کاووس؛ با ارتقا ۴ عضو هیات علمی دانشگاه موافقت شد

چهارشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۲

 چهارمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز چهارشنبه بیست دی ماه 1402 در سالن جلسات حوزه ریاست پردیس جدید دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ در این جلسه پرونده ارتقاء مرتبه علمی دکتر مهناز اقدسی دارای دکتری زیست شناسی با ۵۳ مقاله علمی_پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، ۲۷ مقاله علمی ارائه شده در همایش های علمی معتبر ملی و بین الملی، ۸ طرح پژوهشی و فناوری خاتمه یافته در داخل و خارج موسسه و ۲ تالیف کتاب و دکتر رحیم خباز دارای دکتری فیزیک با ۲۱ مقاله علمی_پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، ۱۴ مقاله علمی ارائه شده در همایش های علمی معتبر ملی و بین الملی، ۴ طرح پژوهشی و فناوری خاتمه یافته در داخل موسسه و ۲ تالیف کتاب از دانشیاری به استادی و دکتر وحید زنگانه دارای دکتری فیزیک با ۲۰ مقاله علمی_پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، ۲۵ مقاله علمی ارائه شده در همایش های علمی معتبر ملی و بین الملی، ۳ طرح پژوهشی و فناوری خاتمه یافته در داخل موسسه و دکتر آرش امینی دارای دکتری زمین شناسی با ۳۵ مقاله علمی_پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، ۱۸ مقاله علمی ارائه شده در همایش های علمی معتبر ملی و بین الملی، ۱۰ طرح پژوهشی و فناوری خاتمه یافته در داخل و خارج موسسه از استادیاری به دانشیاری، بررسی و ارتقای ایشان با رای اعضاء هیات ممیزه، مورد تایید قرار گرفت.

شایان ذکر است اعضای هیات ممیزه در پایان جلسه با حضور در مزار شهید گمنام دانشگاه به این شهید والا مقام ادای احترام کردند.


تعداد بازدید: 1519